Skip to main content

Praying Mantis - Insects in Tagalog

Praying Mantis in Tagalog


How To Say "Praying Mantis" in Tagalog

In Tagalog, Praying Mantis is called Sasamba.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Praying Mantis and some example phrases.

Praying Mantis Vocabulary Words

Listed below are common words for Praying Mantis, and related concepts:

1 Praying Mantis Sasamba
2 Praying Mantis Mantis
3 Insect Insekto
4 Green Berde o Luntian
5 Animal Hayop
6 Meadow Damuhan
7 Garden Hardin
8 Praying Nagdadasal
9 Grass Damo
10 Invertebrate Hayop na walang buto

Praying Mantis Example Phrases

A praying mantis has good eyesight. Ang sasamba ay may matalas na paningin.
A praying mantis is very quick. Ang sasamba ay napakatulin.
A praying mantis can turn its head on each side. Ang sasamba ay maaaring iikot ang ulo nito sa bawat tagiliran.
A praying mantis can camouflage. Ang sasamba ay marunong magbalat-kayo.
A praying mantis is green in color. Ang sasamba ay kulay berde o luntian.
A praying mantis is eaten by birds and frogs. Ang sasamba ay kinakain ng mga ibon at mga palaka.
A praying mantis can eat insects like crickets. Ang sasamba ay kumakain ng mga insectong tulad ng kuliglig.
A praying mantis has big eyes. Ang sasamba ay may malaking mga mata.
A praying mantis will bite you if you are not careful. Ang sasamba ay kakagatin ka kapag hindi ka maingat.
A praying mantis will fight off bats. Ang sasamba ay lalaban sa mga paniki.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog