Skip to main content

Flea - Insects in Tagalog

Flea in Tagalog


How To Say "Flea" in Tagalog

In Tagalog, Flea is called Pulgas.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Flea and some example phrases.

Flea Vocabulary Words

Listed below are common words for Flea, and related concepts:

1 Flea Pulgas
2 Insect Insekto
3 Animal Hayop
4 Parasite Parasitiko
5 Insect Bite Kagat ng Insekto
6 Jump Tumatalon
7 Bite Kagat
8 Itchy Makati
9 Farm Bukid
10 Invertebrate Hayop na walang buto

Flea Example Phrases

The bite of a flea is very itchy. Ang kagat ng pulgas ay napakakati.
A female flea can lay fifty eggs per day. Ang babaeng pulgas ay maaaring mangitlog hanggang limampung itlog kada araw.
A flea can jump very high. Ang pulgas ay maaaring tumalon ng napakataas.
Fleas can cause allergies. Ang mga pulgas ay nagdudulot ng alerhiya.
Fleas can spread diseases. Ang mga pulgas ay nagkakalat ng mga sakit.
Fleas can transmit parasites. Ang mga pulgas ay nagdadala ng mga parasito.
A flea is blind. Ang pulgas at bulag.
A flea does not have ears. Ang pulgas ay walang mga tainga.
Fleas live in dark places. Ang mga pulgas ay nakatira sa madilim na lugar.
Fleas suck blood. Ang mga pulgas ay sumisipsip ng dugo.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog