Skip to main content

The Color Pink in Tagalog | English to Tagalog Translation

Pink in Tagalog

How to Say "Pink" in Tagalog

In Tagalog, the color Pink is called kulay Rosas.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Pink and some example phrases.

Pink Vocabulary Words

Listed below are common words for Pink, and related concepts:

1 Pink Rosas
2 Color Kulay
3 Colors Mga Kulay
4 Friendship Pagkakaibigan
5 Girl Babae
6 Sweet Matamis
7 Relaxation Pagluwag
8 Relief Ginhawa
9 Romantic Romantiko
10 Inner Peace Kapayapaan ng loob

Pink Example Phrases


Her newborn baby has pink clothing. Ang kanyang bagong panganak na sanggol ay may kulay rosas na damit.
She received pink flowers for her birthday. Siya ay nakatanggap ng mga kulay rosas na bulaklak para sa kanyang kaarawan.
Pink is a symbol for friendship. Ang kulay rosas ay simbolo ng pagkakaibigan.
My mom made a pink cake for Valentine's Day. Ang aking ina ay gumawa ng kulay rosas na keys para sa Araw ng Mga Puso.
She is wearing a pink dress at the wedding. Siya ay nakasuot ng kulay rosas na bestida sa kasal.
She bought a pair of pink shoes that matched her skirt. Siya ay bumili ng isang pares ng mga kulay rosas na sapatos na katerno ng kanyang palda.
My favorite color is pink. Ang paborito kong kulay ay rosas.
He bought pink balloons for his daughter's party. Siya ay bumili ng mga kulay rosas na mga lobo para sa handaan ng kanyang anak na babae.
My grandmother is planting some pink flowers in the garden. Ang aking lola ay nagtatanim ng mga kulay rosas na mga bulaklak sa hardin.
Pink is the symbol of inner peace. Ang kulay rosas ay simbolo ng pagkakaroon ng kapayapaan ng loob.

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Insect Names : Word List in Tagalog