Skip to main content

Thanksgiving Day in TagalogThanksgiving Day Word List in Tagalog

In Tagalog, Thanksgiving Day is called Araw ng Pagpapasalamat.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Thanksgiving Day and some example phrases.

Thanksgiving Day Vocabulary Words

Listed below are common words for Thanksgiving Day, and related concepts:

1 Thanksgiving Day Araw ng Pagpapasalamat
2 Thanks. Salamat.
3 Thank you. Salamat sa iyo.
4 Autumn Taglagas
5 Falling leaves Nahuhulog na mga dahon
6 Leaf Dahon
7 Harvest Ani
8 Pumpkin Kalabasa
9 Apple Mansanas
10 Pie Pastel
11 Scarecrow Patakot
12 Orange Kahel
13 Squirrel Ardilya
14 Turkey Pabo
15 Party Handaan
16 Banquet Salu-salo
17 November Nobyembre
18 Season Panahon
19 Corn Mais
20 Bat Paniki
21 Spider Gagamba

Thanksgiving Day Example Phrases

Come and join the party on Thanksgiving Day. Halika na't makisama sa aming salu-salo para sa Araw ng Pagpapasalamat.
Thank you for coming to our party. Salamat sa iyong pagdalo sa aming handaan.
I like the cool weather during Autumn Season. Gusto ko ang malamig na klima tuwing panahon ng taglagas.
My grandmother is baking an apple pie. Ang aking lola ay naghuhurno ng mansanas na pastel.
My father is harvesting ripe pumpkins at the garden. Ang aking ama ay nag-aani ng mga hinog na kalabasa sa hardin.
Pumpkins are used for decoration during Thanksgiving Day. Ang mga kalabasa ay ginagamit bilang palamuti tuwing Araw ng Pagpapasalamat.
I like watching the squirrels eating seeds at the backyard. Gusto kong pinapanood ang mga ardilya na kumakain ng mga butil sa bakuran.
They prepared baked turkey for Thanksgiving Day. Sila ay naghain ng inihurnong pabo para sa Araw ng Pagpapasalamat.
The scarecrow is made out of sticks and straws. Ang patakot ay gawa sa mga patpat at dayami.
The leaves starts falling off trees during the Autumn Season. Ang mga daho ay nagsisimulang mahulog sa mga puno tuwing panahon ng taglagas.

Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases