Skip to main content

Women's Clothing Names | Clothes Vocabulary in English and Filipino

 


Women's Clothing Names Word List in English and Tagalog

In Tagalog, Women's Clothing is called Mga Damit Pambabae.  

In this post, you will learn the vocabulary words related to women's clothing and some example phrases.

Women's Clothing Names Vocabulary Words

Listed below are common words for Women's Clothing o Mga Damit Pambabae, and related concepts:

1. Bathing Suit Damit Panligo
2. Belt Sinturon
3. Blouse Blusa
4. Boots Botas
5. Bra Brasiyer
6. Bracelet Pulseras
7. Clothes Mga Damit
8. Coat Mano
9. Cowboy Hat Sombrero ng Bakero
10. Dress Bestida
11. Earrings Mga Hikaw
12. Exercise Clothes Damit Pang Ehersisyo
13. Fashion Moda
14. Filipino Men Formal Wear Barong Tagalog
15. Filipino Women Formal Wear Baro't Saya
16. Glasses Salamin
17. Gloves Guwantes
18. Handkerchief Panyo
19. Hat Sombrero
20. Jacket Dyaket
21. Jeans Maong
22. Long Skirt Saya
23. Men's Underwear or Brief Salawal ng mga Lalaki
24. Necklace Kuwintas
25. Necktie Kurbata
26. Purse Lukbot
27. Pyjama Padyama
28. Raincoat Kapote
29. Ring Singsing
30. Robe Balabal
31. Shirt Kamiseta
32. Shoes Sapatos
33. Shorts Shorts
34. Skirt Palda
35. Sleepwear Damit Pantulog
36. Sleeveless Shirt Sando
37. Slippers Tsinelas
38. Socks Medyas
39. Stockings Stakings
40. Suit Amerikana
41. Survival Life Vest Salbabida
42. Sweater Suot na Panlamig
43. Swimsuit Damit Panlangoy
44. Tank Top Damit Pantaas
45. Trousers Pantalon
46. Umbrella Payong
47. Underwear Salawal
48. Uniform Uniporme
49. Vest Damtan
50. Women's Underwear or Panty Salawal ng mga Babae
51. Wristwatch ReloLearn more about clothes and clothing for men and women here.

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tula Tungkol Sa Wikang Filipino