Skip to main content

Shapes Names Vocabulary : Word List in Tagalog

Shapes Word List in Tagalog


Shapes Word List in Tagalog

In Tagalog, shapes are called mga hugis.

In this post, you will learn the vocabulary words related to shapes and some example phrases.

Shapes Vocabulary Words

Listed below are common words for shapes, and related concepts:

1 Shape Hugis
2 Arch Arko
3 Circle Bilog
4 Cone Kono
5 Cube Kubo
6 Cylinder Silindro
7 Oval Habilog
8 Pyramid Piramide
9 Rectangle Parihaba
10 Sphere Globo
11 Square Parisukat
12 Triangle Tatsulok
13 Pentagon Pentagono
14 Octagon Oktagono
15 Hexagon Heksagono
16 Oblong Pahaba
17 Trapezoid Trapesoyd
18 Parallelogram Parigapay
19 Arrow-shaped Hugis palaso
20 Heart-shaped Hugis puso
21 Diamond-shaped Hugis diyamante
22 Star-shaped Hugis bituin
23 Moon-shaped Hugis buwan
24 Cross-shaped Hugis krus
25 Crescent-shaped Hugis gasuklay
26 Ring-shaped Hugis singsing

Farm Animal Example Phrases


How many circles do you see in this picture? Ilang bilog ang nakikita mo sa larawan na ito?
This cube is colorful. Ang kubo na ito ay makulay.
This cylinder is made of wood. Ang silindro na ito ay gawa sa kahoy.
The hexagon in the middle is colored yellow. Ang eksagono sa gitna ay kulay dilaw.
This traffic sign has an octagon shape. Ang babala ng trapiko na ito ay hugis oktagono.
These colorful eggs are oval-shaped. Ang mga makulay na itlog na ito ay hugis habilog.
This blue cloth has a parallelogram shape. Ang asul na tela na ito ay hugis parigapay.
There five pentagon shapes are colored red. Ang limang hugis-pentagono na ito ay kulay pula.
These gray blocks are rectangle in shape. Ang mga abong bloke na ito ay hugis parihaba.
The blue moon is sphere-shaped. Ang bughaw na buwan ay hugis globo.

More English Language and Tagalog Translations 

Coming Soon