Skip to main content

Tula Tungkol Sa Wikang Filipino


Anyong Tubig Sa Pilipinas

Poem Word List in Tagalog

In Tagalog, Poem is called Tula.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Poem and some example phrases.

Poem Vocabulary Words

Listed below are common words for Poem, and related concepts:

1 Poem Tula
2 Literature Literatura
3 Reading Pagbasa
4 Read Magbasa
5 Poetry Mga Tula
6 Expression Ekspresyon
7 Speech Pananalita
8 Saying Kasabihan
9 Sentence Pangungusap
10 Language Wika

Isang Tula Tungkol Sa Wikang Filipino

Ang bansang Pilipinas ay binubuo ng napakaraming mga pulo na nagsisilbing tahanan ng mga Filipino mula Aparri hanggang Jolo.  Ngunit kahit na magkakalayo ang mga Pilipino dahil sa mga pulo na ito, sila ay pinagbubuklod ng nag-iisang salita - ang wikang Filipino.

Ang mga sinaunang Pilipino ay mahilig sa paghayag ng kanilang sariling karanasan, kuwento, damdamin, opinyon, o saloobin sa pamamagitan ng deklamasyon, pagtatalumpati, at paghayag ng tula sa madla.

Ang tula o poem ay isang paraan ng pagpapahayag tungkol sa isang paksa o adhikain.  Ito ay may ritmo at kadalasan ay nagtatapos sa mga salitang magkakatugma.

Narito ang isang simpleng halimbawa ng isang tula tungkol sa wikang Filipino:

Wikang Filipino

Ang Pilipinas ay isang bansa,
Maraming pulo, ito ay pinapala.
Likas na yaman, ito rin ay sagana,
May isang bandila, lahi at diwa.

Ako ay Pinoy, sabi ni Totoy,
Isang wika lang ang kanyang panaghoy.
Wikang Filipino, nakaukit sa kahoy,
Nakatatak sa gawa, salita, at pang-amoy.

Ang Wikang Filipino ay sariling atin,
Gamitin ito at sadyang pagyamanin.
Ang wika ng Pinoy ay ating mahalin,
Masayang tangkilikin at intindihin.

Sa pagsasadula man at paggawa ng tula,
Itaguyod natin ang ating sariling wika.
Ito'y simbolo ng pagmamahal sa bansa,
Kalayaan sa pananalita at pagkakaisa.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas