Skip to main content

Names of Colors Translated from English to Tagalog

Colors in Tagalog


Colors Word List in Tagalog

In Tagalog, colors are called mga kulay.

In this post, you will learn the vocabulary words related to colors and some example phrases.

Colors Vocabulary Words

Listed below are common words for colors, and related concepts:

1 Colors Mga Kulay
2 Gold Ginto
3 Silver Pilak
4 Blue Asul
5 Green Berde
6 Orange Kahel
7 Pink Rosas
8 Purple Lila
9 Red Pula
10 Yellow Dilaw
11 Rainbow Bahaghari
12 Brown Kayumanggi
13 Black Itim
14 White Puti
15 Gray Abo

Colors Example Phrases


The sky is clear and blue. Ang kalangitan ay maaliwalas at kulay asul.
The coffee beans are brown. Ang mga butil ng kape ay kulay kayumanggi.
The smoke is colored gray. Ang usok ay kulay abo.
The color of grass is green. Ang kulay ng damo ay berde.
The leaves turn orange in autumn. Ang mga dahon ay nagiging kahel tuwing taglagas.
Pink is a combination of color red and white. Ang rosas ay kombinasyon ng kulay pula at puti.
My favorite color is purple. Ang paborito kong kulay ay murado.
The roses are red. Ang mga rosas ay pula.
Our yard is covered in white snow. Ang aming bakuran ay natatakpan ng puting niyebe.
The bananas are yellow. Ang mga saging ay kulay dilaw.

-

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)