Skip to main content

Asking Love Questions in Tagalog

Asking Love Questions in Tagalog

Asking Love Questions Word List in Tagalog

In Tagalog, Asking Love Questions are called Mga Tanong Tungkol sa Pag-ibig.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Asking Love Questions and some example phrases.

Asking Love Questions Vocabulary Words

Listed below are common words for Asking Love Questions, and related concepts:

1 Ask Magtanong
2 About Tungkol
3 Love Pag-ibig
4 Love Pagmamahal
5 Affection Pagsuyo
6 Warmth Init
7 Care Pag-alaga
8 Kindness Maamo
9 Caring Maaruga
10 Concern Pag-aalala
11 Worship Pagsamba
12 Happiness Kasiyahan
13 Laughter Tawanan
14 Smile Ngiti
15 Heart Puso
16 Warm Mainit
17 Compassion Pagkahabag
18 Lonesome Nangungulila
19 Question Tanong
20 Heartbroken May pusong sawi

Asking Love Questions Example Phrases


Do you love me? Mahal mo ba ako?
Do you love him? Mahal mo ba siya?
Do you like her? Gusto mo ba siya?
Can I buy you a drink? Nais mo bang bilhan kita ng inumin?
Will you go out with me? Gusto mo bang lumabas na kasama ako?
Are you jealous? Naiinggit ka ba?
Do you ever dream about me? Ako ba ay nasa iyong mga panaginip?
What is your favorite memory of me? Ano ang paborito mong memorya tungkol sa akin?
What food reminds you of me? Anong pagkain ang nagpapa-alala sa iyo tungkol sa akin?
What movie reminds you of us? Anong pelikula ang nagpapa-alala sa iyo tungkol sa atin?
Do you believe me? Pinaniniwalaan mo ba ako?
Do you like kissing or hugging me? Mas gusto mo ba akong hinahalikan ka o niyayakap ka?
Do you believe in love at first sight? Naniniwala ka ba sa pag-ibig sa unang tingin?
Do you love someone? May minamahal ka na ba?
How can a man win your heart? Paano magwawagi ang isang lalaki na bihagin ang iyong puso?
How can a woman win you? Paano magwawagi ang isang babae na bihagin ang iyong puso?
Do you have a crush on someone? May crush na ba?
Have you ever fallen in love? Nahulog na ba ang iyong damdamin sa pag-ibig?
Will you be my sweetheart? Maaari ka kitang maging syota?
Do you like me also? Gusto mo rin ba ako?

Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog