Skip to main content

The Color Gray in Tagalog | English to Tagalog Translation

Gray in Tagalog

How to Say "Gray" in Tagalog

In Tagalog, the color Gray is called kulay Abo.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Gray and some example phrases.

Gray Vocabulary Words

Listed below are common words for Gray, and related concepts:

1 Gray Abo
2 Color Kulay
3 Colors Mga Kulay
4 Cool Mahinahon
5 Elegant Elegante
6 Conservative Konserbatibo
7 Quiet Tahimik
8 Silence Katahimikan
9 Wisdom Katalinuhan
10 Balance Balanse

Gray Example Phrases


Gray is a combination of colors black and white. Ang kulay abo ay kombinasyon ng mga kulay itim at puti.
The cat's fur is colored gray. Ang balahibo ng pusa ay kulay abo.
The fog is colored gray. Ang hamog ay kulay abo.
He is wearing a gray shirt. Siya ay nakasuot ng kulay abong kamiseta.
The skin of an elephant is colored gray. Ang balat ng elepante ay kulay abo.
His eyes are colored gray. Ang kanyang mga mata ay kulay abo.
My grandpa has gray hair. Ang aking lolo ay may kulay abong buhok.
Gray is a conservative color. Ang kulay abo ay isang konserbatibong kulay.
He wore a gray raincoat in the rain. Siya ay nagsuot ng kulay abong kapote sa ulan.
The clouds are gray. Ang mga ulap ay kulay abo.

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas