Skip to main content

Entertainment, Recreation, Leisure Vocabulary : Word List in Tagalog

Entertainment Word List in Tagalog


Entertainment Word List in Tagalog

In Tagalog, Entertainment is called Libangan.

In this post, you will learn the vocabulary words related to entertainment and some example phrases.

Entertainment Vocabulary Words

Listed below are common words for entertainment, and related concepts:

1 Entertainment Libangan
2 Music Musika
3 Playing Cards Baraha
4 Cinema Sinehan
5 Exhibition Eksibisyon
6 Newspaper Pahayagan
7 Party Salu-salo
8 Chatting Pakikipag-chat
9 Games Mga Laro
10 Travel Paglalakbay
11 Dance Pagsasayaw
12 Sports Isports
13 Fun Kasiyahan
14 Television Telebisyon
15 Amusement Libangan
16 Recreation Paglilibang
17 Play Maglaro
18 Hobby Libangan
19 Gambling Pagsusugal
20 Race Karera
21 Fight Pasiklaban

Entertainment Example Phrases

Entertainment helps people to relax. Ang mga libangan ay nakatutulong sa mga tao para magpahinga.
I love listening to music on the radio. Ako ay mahilig makinig ng musika sa radyo.
The boy is learning how to use playing cards. Ang batang lalaki ay nag-aaral kung papaano gamitin ang mga baraha.
My family went to watch a movie at the cinema. Ang aking pamilya ay nanood ng pelikula sa sinehan.
Read the newspaper to know the latest events in town. Basahin mo ang pahayagan para sa mga pinakabagong mga kaganapan sa bayan.
We were invited to attend a party. Kami ay inimbitahang dumalo sa isang salu-salo.
One of my favorite hobbies is dancing. Isa sa mga paborito kong libangan ay ang pagsasayaw.
Basketball is my favorite sports. Ang basketbol ay ang paborito kong isports.
My grandmother likes to watch news on television. Ang aking lola ay mahilig manood ng balita sa telebisyon.
Gambling is not a good habit. Ang pagsusugal ay hindi magandang bisyo.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

Maligayang Kaarawan Kapatid - Happy Birthday in Tagalog

Maligayang Kaarawan Love - Happy Birthday in Tagalog