Skip to main content

Profession Vocabulary : Word List in Tagalog

Profession Word List in Tagalog


Profession Word List in Tagalog

In Tagalog, profession is called hanapbuhay.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Profession and some example phrases.

Profession Vocabulary Words

Listed below are common words for Profession, and related concepts:

1 Profession Hanapbuhay
2 Captain Kapitan
3 Coach Tagapagsanay
4 Director Direktor
5 King Hari
6 Queen Reyna
7 Sheriff Serip
8 Barber Barbero
9 Beautician Kosmetisyan
10 Hairdresser Tagapag-ayos ng buhok
11 Florist Plorero
12 Optician Optiko
13 Tailor Sastre
14 Musician Musikero
15 Waiter Serbidor
16 Blacksmith Panday
17 Architect Arkitekto
18 Engineer Inhinyero
19 Mechanic Mekaniko
20 Carpenter Karpintero
21 Chemist Kimiko
22 Firefighter Bumbero
23 Athlete Atleta
24 Cook Kusinero
25 Reporter Mamamahayag
26 Journalist Periyodista
27 Lawyer Abugado
28 Doctor Manggagamot
29 Nurse Nars
30 Priest Pari
31 Nun Madre
32 Scientist Siyentipiko
33 Secretary Sekretarya
34 Teacher Guro
35 Nanny Katulong
36 Masseuse Masahista
37 Bookkeeper Tenedor de libro
38 Cashier Kahero
39 Accountant Kontador
40 Factory Worker Manggagawa sa Pabrika
41 Construction Worker Trabahador sa Konstruksyon
42 Pilot Piloto
43 Soldier Sundalo
44 Farmer Magsasaka
45 Judge Hukom
46 Police Pulis
47 Juror Hurado
48 Congressman Kongresista
49 Businessman Negostante
50 Merchant Mangangalakal
51 Entrepreneur Komersyante

Profession Example Phrases

Let us learn the different classes of Professions. Pag-aralan natin ang iba't ibang klase ng hanapbuhay.
The captain of the ship waved to the passengers. Ang kapitan ng barko ay kumaway sa mga pasahero.
His coach is a very strict person. Ang kanyang tagapagsanay ay isang napakahigpit na tao.
The director of the movie is sleeping. Ang direktor ng pelikula ay natutulog.
A barber cuts the hair of men. Ang barbero ay tagagupit ng buhok ng mga lalaki.
The florist is selling fresh flowers at an affordable price. Ang plorero ay nagbebenta ng mga sariwang bulaklak sa abot-kayang halaga.
The musician sang a beautiful love song. Ang musikero ay kumanta ng awitin ng pag-ibig.
The waiter gave me free water for a drink. Ang serbidor ay nagbigay sa akin ng libreng tubig bilang inumin.
We called the firefighters to stop the spread of the forest fires. Tinawagan namin ang mga bumbero para mapigilan ang pagkalat ng mga apoy sa gubat.
The doctor is attending to a COVID-19 patient. Ang manggagamot ay nag-aasikaso sa pasyenteng may COVID-19.