Skip to main content

Termite - Insects in Tagalog

Termite in Tagalog


How To Say "Termite" in Tagalog

In Tagalog, Termite is called Anay.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Termite and some example phrases.

Termite Vocabulary Words

Listed below are common words for Termite, and related concepts:

1 Termite Anay
2 Insect Insekto
3 Animal Hayop
4 Mud Putik
5 Wood Kahoy
6 Tree Puno
7 Pest Peste
8 Wing Pakpak
9 Farm Bukid
10 Light Ilaw

Termite Example Phrases

Termites are eaten as food. Ang mga anay ay kinakain bilang pagkain.
Termites eat wood. Ang mga anay ay kumakain ng kahoy.
Flying termites are attracted to light at night. Ang mga lumilipad na anay ay naaakit sa ilaw tuwing gabi.
Termites do not sleep. Ang mga anay ay hindi natutulog
A termite will continue working until it dies. Ang anay ay patulog na nagtatrabaho hanggang ito ay mamatay.
A termite is a very clean insect. Ang anay ay isang napakalinis na insekto.
A termite uses vibrations to communicate. Ang anay ay gumagamit ng pagsikdo sa pakikipagkomunikasyon.
The queen of the termites can live up to fifty years. Ang reyna ng mga anay ay maaaring mabuhay hanggang limampung taon.
Termites and ants are enemies. Ang mga anay at ang mga langgam ay magkaaway o magkalaban.
Ants eat termites. Ang mga langgam ay kumakain ng mga anay.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog