Skip to main content

Crime & Criminals Vocabulary : Word List in Tagalog

Crime Word List in Tagalog


Crime Word List in Tagalog

In Tagalog, Crime is called Krimen.

In this post, you will learn the vocabulary words related to crime and some example phrases.

Crime Vocabulary Words

Listed below are common words for crime, and related concepts:

1 Crime Krimen
2 Abduction Pagdukot
3 Arsonist Arsonista
4 Assault Pag-atake
5 Abuse Abuso
6 Theft Pagnanakaw
7 Murder Pagpatay
8 Steal Pagkupit
9 Bribe Suhol
10 Fraud Panloloko
11 Criminal Kriminal
12 Culprit Salarin
13 Investigator Imbestigador
14 Hacker Haker
15 Investigation Imbestigasyon
16 Detective Detektib
17 Police Pulis
18 Jail Kulungan
19 Prison Bilangguan
20 Court Korte
21 Fine Multa
22 Judge Hukom
23 Jury Hurado
24 Trial Paglilitis
25 Fingerprint Bakas ng Daliri
26 Handcuff Posas
27 Law Batas
28 Prisoner Bilanggo
29 Wanted Pinaghahanap ng Batas
30 Smuggling Pagpuslit
31 Terrorism Terorismo
32 Shoplifting Paninikwat
33 Vandalism Bandalismo
34 Detention Detensyon
35 Punishment Parusa
36 Lawyer Abugado
37 Witness Saksi
38 Guilty May sala
39 Tax Evasion Pag-iwas sa Buwis

Crime Example Phrases

Crime is getting worse because of lack of work. Ang krimen ay lumalala dahil sa kawalan ng trabaho.
Do not take any bribe. Huwag mong tanggapin ang suhol.
To steal from someone is a bad habit. Ang pagnanakaw sa iba ay masamang ugali.
The criminal fled from the police. Ang kriminal ay tumakas mula sa pulisya.
The police upholds peace and order. Itinataguyod ng pulis ang kapayapaan at kaayusan.
The investigator was the one who solved the murder case. Ang imbestigador ang siyang lumutas sa kaso ng pagpatay.
The culprit was accused of theft. Ang salarin ay inakusahan ng pagnanakaw.
The Government built a new prison. Ang Gobyerno ay nagtayo ng bagong bilangguan.
He was put inside a prison cell. Siya ay inilagay sa loob ng kulungan o selda.
He was given a punishment for shoplifting. Siya ay binigyan ng parusa dahil sa paninikwat.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

Maligayang Pasko Greetings Tagalog 2020

Maligayang Kaarawan Love - Happy Birthday in Tagalog