Skip to main content

The Color Silver in Tagalog | English to Tagalog Translation

Silver in Tagalog

How to Say "Silver" in Tagalog

In Tagalog, the color Silver is called kulay Pilak.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Silver and some example phrases.

Silver Vocabulary Words

Listed below are common words for Silver, and related concepts:

1 Silver Pilak
2 Color Kulay
3 Colors Mga Kulay
4 Bright Maningning
5 Shiny Makintab
6 Brilliant Makinang
7 Siverware Kubyertos
8 Radiant Maliwanag
9 Riches Kayamanan
10 Jewel HIyas

Silver Example Phrases


Silver is a symbol of having riches. Ang pilak ay simbolo ng pagkakaroon ng kayamanan.
The fork and spoon is made out of silver. Ang tinidor at kutsara ay gawa sa pilak.
The Christmas decoration is made out of silver. Ang mga Pamaskong dekorasyon ay yari sa pilak.
He is wearing a silver bracelet. Siya ay nakasuot ng pulseras na pilak.
Her necklace is made out of silver. Ang kanyang kuwintas ay gawa sa pilak.
Silver paint is used in making mirrors. Ang kulay pilak na pintura ay gamit sa paggawa ng mga salamin.
They have a house with a silver roof. Sila ay may bahay na may bubong na kulay pilak.
She is wearing a beautiful silver dress. Siya ay nakasuot ng magandang kulay pilak na bestida.
My grandfather keeps a lot of silver coins. Ang aking lolo ay nagtatago ng napakaraming barya na gawa sa pilak.
She is holding a silver umbrella. Siya ay may hawak na kulay pilak na payong.

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog