Skip to main content

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

National Symbols of the Philippines Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas


National Symbols of the Philippines Word List in Tagalog

In Tagalog, National Symbols of the Philippines are called Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas.

In this post, you will learn the vocabulary words related to National Symbols of the Philippines and some example phrases.

National Symbols of the Philippines Vocabulary Words

Listed below are common words for National Symbols of the Philippines, and related concepts:

1 Pambansang Ibon ng Pilipinas Agila
National Bird of the Philippines Eagle
2 Pambansang Prutas ng Pilipinas Mangga
National Fruit of the Philippines Mango
3. Pambansang Hayop ng Pilipinas Kalabaw
National Animal of the Philippines Carabao
4. Pambansang Bulaklak ng Pilipinas Sampaguita
National Flower of the Philippines Jasmine
5. Pambansang Puno ng Pilipinas Narra
National Tree of the Philippines Narra
6. Pambansang Awit ng Pilipinas Lupang Hinirang
National Anthem of the Philippines Land of the Morning
7. Pambansang Ulam ng Pilipinas Adobo
National Dish of the Philippines Adobo
8. Pambansang Isda ng Pilipinas Bangus
National Fish of the Philippines Milkfish
9. Pambansang Pagkain ng Pilipinas Litson
National Food of the Philippines Lechon
10. Pambansang Bayani ng Pilipinas Dr. Jose P. Rizal
National Hero of the Philippines Dr. Jose P. Rizal
11. Pambansang Dahon ng Pilipinas Anahaw
National Leaf of the Philippines Footstool Palm
12. Pambansang Sayaw ng Pilipinas Tinikling
National Dance of the Philippines Bamboo Dance
13. Pambansang Tirahan ng Pilipinas Bahay Kubo
National House of the Philippines Nipa Hut
14. Pambansang Laro ng Pilipinas Arnis
National Sports of the Philippines Stick Fighting
15. Pambansang Kasuotan ng Lalaki sa Pilipinas Barong Tagalog
National Costume of Men in the Philippines White shirt made out of piƱa fiber
16. Pambansang Kasuotan ng Babae sa Pilipinas Baro't Saya
National Costume of Women in the Philippines Blouse and Long Skirt
17. Pambansang Sasakyan ng Pilipinas Kalesa
National Vehicle of the Philippines Horse Carriage
18. Pambansang Wika ng Pilipinas Wikang Filipino
National Language of the Philippines Filipino Language
19. Pambansang Sapin sa Paa ng Pilipinas Bayka
National Footwear of the Philippines Clog
20. Pambansang Sagisag ng Pilipinas Watawat ng Pilipinas
National Symbol of the Philippines Philippine Flag
21. Pambansang Kapital ng Pilipinas Maynila
National Capital of the Philippines Manila
22. Pambansang Hiyas ng Pilipinas Perlas ng Pilipinas
National Gem of the Philippines South Sea Pearl

National Symbols of the Philippines Animal Example Phrases


The water buffalo is grazing at the meadow. Ang kalabaw ay kumakain sa damuhan.
The jasmine flowers are white and sweet-smelling. Ang mga bulaklak ng sampaguita ay puti at may mabangong amoy.
I ate a ripe mango after lunch. Ako ay kumain ng hinog na mangga pagkatapos kong mananghalian.
She is learning about stick fighting at school. Siya ay nag-aaral ng arnis sa paaralan.
My grandmother cooked chicken adobo for dinner. Ang aking lola ay nagluto ng adobong manok para sa hapunan.
They prepared roasted pig for Christmas Day. Sila ay naghanda ng litsong baboy para sa Araw ng Pasko.
He travelled towards the City of Manila. Siya ay naglakbay patungo sa Siyudad ng Maynila.
My grandfather has a nipa hut in the province. Ang aking lolo ay may bahay kubo sa probinsya.
We have a narra tree in our backyard. Kami ay may puno ng narra sa aming bakuran.
She is learning how to speak the Filipino language. Siya ay nag-aaral kung paano magsalita sa wikang Filipino.
 


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Tula Para Sa Pamilya