Skip to main content

Shopping Vocabulary : Word List in Tagalog

Shopping Word List in Tagalog


Shopping Word List in Tagalog

In Tagalog, Shopping is called Pamimili.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Shopping and some example phrases.

Shopping Vocabulary Words

Listed below are common words for Shopping, and related concepts:

1 Shopping Pamimili
2 Shopping Mall Pamilihan
3 Store Tindahan
4 Shopping List Listahan ng Bibilhin
5 Shopping Bag Bag ng Bilihin
6 Price Tag Presyo
7 Coin Barya
8 Coupon Kupon
9 Money Pera
10 Currency Salapi
11 Customer Suki
12 Cashier Kahero
13 Wallet Pitaka
14 Shop Pamilihan
15 Vendor Tindero
16 Sale Pagbebenta
17 Discount Diskwento o Tawad
18 Profit Kita
19 Loss Lugi
20 Income Kinita
21 Expensive Mahal
22 Cheap Mura
23 Affordable Abot-kaya
24 How Much? Magkano?
25 Merchandise Paninda
26 Bargain Baratilyo

Shopping Example Phrases

We are going to the shopping mall this afternoon. Kami ay pupunta sa pamilihan mamayang hapon.
I went to the clothing store to buy a red blouse. Ako ay nagpunta sa pamilihan ng damit para bumili ng pulang blusa.
I forgot to get the shopping list on top of the kitchen table. Nakalimutan kong kunin ang listahan ng bibilhin sa ibabaw ng hapag-kainan.
My shopping bag is getting heavier. Ang aking bag ng bilihin ay bumibigat na.
I cannot find the price tag on this pair of rubber shoes. Hindo ko mahanap ang presyo para sa pares ng sapatos na goma na ito.
Can you give me some coins to buy myself an ice cream? Pwede bang bigyan mo ako ng barya para pambili ko ng sorbetes?
I received a new wallet as a gift for Christmas. Ako ay nakatanggap ng bagong pitaka bilang regalo para sa Pasko.
The vendor is fixing his merchandise on the shelf. Inaayos ng tindero ang kanyang mga paninda sa istante.
I bought this book at a discounted price. Nabili ko ang librong ito sa diskwentong halaga.
How much does this chocolate cake cost? Magkano ang halaga ng keyk na tsokolate na ito?


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases