Skip to main content

The Color Gold in Tagalog | English to Tagalog Translation

Gold in Tagalog

How to Say "Gold" in Tagalog

In Tagalog, the color Gold is called kulay Ginto.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Gold and some example phrases.

Gold Vocabulary Words

Listed below are common words for Gold, and related concepts:

1 Gold Ginto
2 Color Kulay
3 Colors Mga Kulay
4 Bright Maningning
5 Shiny Makintab
6 Brilliant Makinang
7 Golden Ginintuan
8 Radiant Maliwanag
9 Riches Kayamanan
10 Jewel HIyas

Gold Example Phrases


The kings has a golden crown. Ang hari ay may gintong korona.
She is wearing a golden watch. Siya ay may suot na gintong relo.
She received gold earrings for her birthday. Siya ay nakatanggap ng mga gintong hikaw para sa kanyang kaarawan.
Gold is a very expensive metal. Ang ginto ay isang napakamahal na metal.
Gold is a combination of colors brown and yellow. Ang ginto ay kombinasyon ng mga kulay kayumanggi at dilaw.
Gold is a symbol of having wealth. Ang ginto ay simbolo ng pagkakaroon ng kayamanan.
She was awarded a gold medal. Siya ay pinarangalan ng gintong medalya.
My grandpa has a gold tooth. Ang aking lolo ay may gintong ngipin.
She has a golden ring. Siya ay may gintong singsing.
I have a gold coin. Ako ay may gintong barya.


You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas