Skip to main content

I am Sorry In Tagalog

I am Sorry In Tagalog


I am Sorry Word List in Tagalog

In Tagalog, I am Sorry is called Patawad.

In this post, you will learn the vocabulary words related to I am Sorry and some example phrases.

I am Sorry Vocabulary Words

Listed below are common words for I am Sorry, and related concepts:

1 I am Sorry Patawad
2 I am Sorry Ikinalulungkot ko
3 Feeling Sorry Naawa
4 I am sorry to hear that Ikinalulungkot kong marinig iyan
5 I am sorry about that Humihingi ako ng paumanhin tungkol dito
6 I am sorry for the inconvenience Humihingi ako ng paumanhin dahil sa abala
7 Sorry Pinagsisisihan
8 Repent Pagsisisi
9 Repentance Paghingi ng Kapatawaran
10 Forgive Pagbibigay ng Kapatawaran
11 Pathetic Nakakaawa
12 Sin Kasalanan
13 Sinner Maysala
14 Mercy Awa
15 Pity Pagkaawa
16 Forgiveness Kapatawaran
17 Expression Pahayag
18 Feeling Damdamin
19 Feel Pandama
20 Emotion Emosyon

I am Sorry Example Phrases


I am sorry for hurting your feelings. Patawad dahil nasakton ko ang iyong damdamin.
I am sorry for your loss. Humihingi ako ng paumanhin para sa iyong kawalan.
I am sorry for the long wait. Humihingi ako ng paumanhin dahil sa mahabang paghihintay.
I am sorry for making you cry. Ipagpatawad mo dahil pinaiyak kita.
I am sorry for making you mad. Ipagpatawad mo dahil pinagalit kita.
I am sorry for making you sad. Ipagpatawad mo dahil pinalungkot kita.
I feel sorry for her losing her work. Naaawa ako sa kanya dahil sa pagkawala niya ng trabaho.
I am feeling sorry for myself. Naaawa ako sa sarili ko.
Sorry for bother you. Paumanhin para sa abala sa iyo.
This is Adele, sorry, this is Aida. Siya si Adele, patawad, siya si Aida.

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Insect Names : Word List in Tagalog