Skip to main content

Furniture Vocabulary : Word List in Tagalog

Furniture Vocabulary : Word List in Tagalog


Furniture Word List in Tagalog

In Tagalog, Furniture is called Muwebles.

In this post, you will learn the vocabulary words related to furniture and some example phrases.

Furniture Vocabulary Words

Listed below are common words for furniture, and related concepts:

1 Furniture Muwebles
2 Chair Upuan
3 Table Mesa
4 Bookshelf Lalagyan ng libro
5 Chest Baul
6 Cabinet Aparador
7 Carpet Karpet
8 Office chair Upuang pang-opisina
9 Dresser Tokador
10 Bed Kama
11 Sofa Sopa
12 Mirror Salamin
13 Cupboard Platera
14 Desk Eskritoryo
15 Dining Table Hapag-kainan

Furniture Example Phrases

We bought furniture for our new home. Kami ay bumili ng muwebles para sa aming bagong tahanan.
The chair she bought is made of wood. Ang upuan na kanyang binili ay gawa sa kahoy.
The dining table is colored white. Ang hapag-kainan ay kulay puti.
The bookshelf is full of books. Ang lalagyan ng libro ay puno ng mga aklat.
My grandmother hid a big chest inside her bedroom. Ang aking lola ay may itinatagong malaking baul sa kanyang kuwarto.
Her cabinet is clean and organized. Ang kanyang aparador ay malinis at maayos.
I clean the carpet every Saturday. Linilinis ko ang karpet tuwing Sabado.
My dad brought himself a new office chair. Ang aking ama ay bumili ng sarili niyang upuang pang-opisina.
Her dresser is very messy. Ang kanyang tokador ay napakarumi.
Her new bed is very cozzy. Ang kanyang bagong kama ay napakamaaliwalas.