Skip to main content

The Color Yellow in Tagalog | English to Tagalog Translation

Yellow in Tagalog

How to Say "Yellow" in Tagalog

In Tagalog, the color Yellow is called kulay Dilaw.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Yellow and some example phrases.

Yellow Vocabulary Words

Listed below are common words for Yellow, and related concepts:

1 Yellow Dilaw
2 Color Kulay
3 Colors Mga Kulay
4 Warmth Init
5 Bright Matingkad
6 Friendly Palakaibigan
7 Smile Ngiti
8 Cheerful Malugod
9 Happiness Kaligayahan
10 Happy Masaya

Yellow Example Phrases


The sun is colored yellow. Ang araw ay kulay dilaw.
Yellow is a bright color. Ang dilaw ay matingkad na kulay.
The sour lemons are yellow. Ang mga maasim na limon ay kulay dilaw.
Yellow vegetables are rich in Vitamin A. Ang mga dilaw na gulay ay mayaman sa Bitamina A.
The sunflower is colored yellow. Ang bulaklak na mirasol ay kulay dilaw.
A squash is a yellow fruit. Ang kalabasa ay isang dilaw na prutas.
Yellow is a bright and happy color. Ang dilaw ay maliwanag at masayang kulay.
I like the taste of sweet yellow bananas. Gusto ko ang lasa ng matatamis at dilaw na mga saging.
Yellow is the symbol of Happiness. Ang dilaw ay simbolo ng kaligayahan.
Yellow is the color of happy people. Dilaw ang kulay ng mga masayahing tao.

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas