Skip to main content

Greetings Vocabulary : Word List in Tagalog


Greetings in Tagalog


Greetings Word List in Tagalog

In Tagalog, Greetings are called Mga Pagbati.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Greetings and some example phrases.

Greetings Vocabulary Words

Listed below are common words for Greetings, and related concepts:

1 Greetings Mga Pagbati
2 Good Morning. Magandang Umaga.
3 Good Afternoon. Magandang Hapon.
4 Good Evening. Magandang Gabi.
5 Good Night. Magandang Gabi.
6 How are you? Kumusta ka?
7 Thank you Salamat
8 Goodbye Paalam
9 Hello Kumusta
10 You are Welcome. Walang Anuman.
11 Take care. Mag-ingat ka.
12 Happy Birthday Maligayang Kaarawan
13 Happy New Year Manigong Bagong Taon
14 Merry Christmas Maligayang Pasko
15 Happy Valentines Day. Maligayang Araw ng mga Puso.
16 I'm sorry Patawad
17 I missed you. Namiss kita.
18 Have a nice day. Magandang araw.
19 You look beautiful. Maganda ka.
20 I love you. Mahal kita.
21 I miss you. Nangungulila ako sa iyo.
22 Let's have breakfast. Tayo ng mag-agahan o mag-almusal.
23 Let's have lunch. Tayo ng magtanghalian.
24 Let's have dinner. Tayo ng maghapunan.
25 Congratulations! Binabati Kita!
26 Welcome! Maligayang Pagdating.
27 Nice to meet you. Ikinagagalak kitang makilala.
28 How is the weather? Kumusta ang panahon?

Greetings Example Phrases

Good Afternoon to All. Magandang hapon sa inyong lahat.
Good Evening Grandma. Magandang Gabi, Lola.
Good Night to you. Magandang Gabi sa iyo.
How are you today? Kumusta ka ngayon?
Thank you for your support. Salamat sa iyong suporta.
Goodbye, My Love. Paalam na aking Mahal.
Take Care Always. Mag-ingat ka lagi.
Happy Birthday to you. Maligayang Kaarawan sa iyo.
I'm sorry for what I have done. Patawad dahil sa aking ginawa.
You look beautiful in purple dress. Maganda kang tignan sa bestida na kulay lila.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

Maligayang Pasko Greetings Tagalog 2020

Maligayang Kaarawan Love - Happy Birthday in Tagalog