Skip to main content

Good Night In Tagalog


Good Night Word List in Tagalog

In Tagalog, Good Night are called Magandang Gabi.
In this post, you will learn the vocabulary words related to Good Night and some example phrases.

Good Night Vocabulary Words

Listed below are common words for Good Night, and related concepts:

1 Good Night Magandang Gabi
2 Night Gabi
3 Greeting Pagbati
4 Sleep Pagtulog
5 Sleeping Tulog
6 To sleep Matulog
7 Good Maganda
8 Respect Paggalang
9 When Kailan
10 Time Oras

Good Night Example Phrases


Good night to you, My Love. Magandang Gabi sa iyo, Aking mahal.
Good Night, Papa. Magandang Gabi, Tatay.
Good Night, Mama. Magandang Gabi, Nanay.
Let us enjoy this good night. Halina't atingtamasahin ang magandang gabi na ito.
Good Night to All. Magandang Gabi sa inyong lahat.
Goodbye and Have a Good Night. Paalam at Magandang Gabi sa iyo.
I Love You and Good Night. Mahal Kita at Magandang Gabi.
Good Night. See you tomorrow. Magandang Gabi. Kita uli tayo bukas.
Good Night, World. Magandang Gabi, Mundo.
Good Night, Friend. Magandang Gabi, Kaibigan.

Good Night in Tagalog Messages

Here are some calming and relaxing Good Night in Tagalog with Pictures and Messages or Magandang Gabi in Filipino with photos that you can share to your family, friends, and loved ones.

Good Night In Tagalog

Good Night In Tagalog

Good Night In Tagalog

Good Night In Tagalog

Good Night In Tagalog

Good Night In Tagalog

Good Night In Tagalog

Good Night In Tagalog

Good Night In Tagalog

Good Night In Tagalog

We hope that you liked browsing at our Good Night in Tagalog Messages Collection with pictures and photos.

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)