Skip to main content

Kitchen Vocabulary : Word List in Tagalog

Vocabulary: In the Kitchen: Tagalog to English


Kitchen Utensils Word List in Tagalog

In Tagalog, kitchen utensils is called mga kasangkapan sa kusina.

In this post, you will learn the vocabulary words related to the kitchen and some example phrases.

Kitchen Utensils Vocabulary Words

1 Kitchen Utensils Mga Kasangkapan sa Kusina
2 Oven Hurno
3 Refrigerator Pridyeder
4 Cooler Palamigan
5 Cutting board Sangkalan
6 Faucet Gripo
7 Frying pan Palayok
8 Glass Baso
9 Grill Ihawan
10 Jug Pitsel
11 Stove Kalan
12 Lid Takip
13 Flask Prasko
14 Peeler Panalop
15 Plate Pinggan
16 Pot Kaldero
17 Can Lata
18 Sink Lababo
19 Teaspoon Kutsarita
20 Tablespoon Kutsara
21 Fork Tinidor
22 Spoon Kutsara
23 Measuring cup Tasang panukat
24 Bottle Bote
25 Grater Gadgaran
26 Sponge Espongha
27 Strainer Salaan
28 Thermometer Termometro
29 Toaster Toster
30 Fryer Prituhan
31 Paper towel Papel na tuwalya
32 Napkin holder Lalagyan ng napkin
33 Water Kettle Kuluan ng tubig
34 Coffee Grinder Gilingan ng Kape
35 Fruit Press Pigaan ng prutas
36 Spatula Siyanse
37 Tongs Panipit
38 Garlic Press Pigaan ng bawang
39 Measuring spoon Kutsarang panukat
40 Fire Apoy
41 Container Lalagyan
42 Ladle Sandok
43 Mortar and pestle Bayuhan
44 Wok Wok

Listed below are common words for kitchen, and related concepts:

Kitchen Utensils Example Phrases


Each family member has a separate drinking glass. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang sariling baso.
We eat with a spoon and fork. Kami ay kumakain gamit ang kutsara at tinidor.
Sauté the garlic in a frying pan. Igisa ang bawang sa kawali.
The plate she bought is breakable. Ang binili niyang plato ay babasagin.
Use the pot in cooking rice. Gamitin mo ang kaldero sa pagluluto ng kanin.
Heat one tablespoon of butter in a saucepan. Painitin mo ang isang kutsara ng mantikilya sa kaserola.
Use the spoon in slurping the soup. Gamitim mo ang kutsara sa paghigop ng sabaw.
Add one-half teaspoon of salt to the food. Dagdagan mo ng kalahating kutsarita ng asin ang pagkain.
This knife is very sharp. Ang kutsilyo na ito ay napakatalim.
She rinsed out her coffee cup. Hinugasan niya ang kanyang tasa.

See names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)