Skip to main content

The Color Blue in Tagalog | English to Tagalog Translation

Blue in Tagalog


How To Say "Blue" in Tagalog

In Tagalog, Blue is called asul o bughaw.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Blue and some example phrases.

Blue Vocabulary Words

Listed below are common words for Blue, and related concepts:

1 Blue Asul o Bughaw
2 Color Kulay
3 Rainbow Bahaghari
4 Tint Tinge
5 Coloring Pagkulay

Blue Example Phrases

She has a blue bed in the bedroom. Siya ay may asul na kama sa kuwarto.
The student was carrying a blue notebook to class. Ang estudyante ay may dalang bughaw na kuwaderno sa klase.
The hot soup is on top of the blue table. Ang mainit na sabaw ay nasa ibabaw ng asul na mesa.
He bought a blue pair of scissors at the store. Siya ay bumili ng bughaw na pares ng gunting sa tindahan.
Their bathroom has clean blue tiles. Ang kanilang paliguan ay may malinis na bughaw na mga tiles.
My dad bought a new blue car. Ang aking tatay ay bumili ng bagong bughaw na kotse.
My neighbor's house has a blue metal roof. Ang aking kapitbahay ay may kisame na kulay asul.
My grandmother was riding a blue tricycle to market. Ang aking lola ay nakasakay sa bughaw na traysikel papuntang palengke.
She wore a blue dress to the party. Siya ay nagsuot ng asul na bestida sa salu-salo.
The little boy is wearing a blue pants. Ang maliit na batang lalaki ay nakasuot ng bughaw na pantalon.

https://www.filipinoparenting.com/2019/11/tagalog-names-of-colors.html


You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas