Skip to main content

Tula Tungkol Sa Pag-ibig


Tula Tungkol Sa Pag-ibig

Poem about Love Word List in Tagalog

In Tagalog, Poem about Love is called Tula Tungkol sa Pag-ibig.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Poem about Love and some example phrases.

Poem about Love Vocabulary Words

Listed below are common words for Poem about Love, and related concepts:

1 Poem about Love Tula tungkol sa Pag-ibig
2 Literature Literatura
3 Reading Pagbasa
4 Love Pag-ibig
5 Poetry Mga Tula
6 Expression Ekspresyon
7 Speech Pananalita
8 Saying Kasabihan
9 Sentence Pangungusap
10 Language Wika

Isang Tula Tungkol Sa Pag-ibig

Here is a short poem about love or tula tungkol sa pag-ibig o pagmamahal.  This poem talks about what love is all about, how love experiences - whether it be for the good or for the worst transforms us into what we are as individuals, and how our love for one another and for the community as a whole mold our hearts into one essential and vital part of the society that we live in today.

A poem is a kind of literary art that is usually composed with words that have both rhyme and rhythm.  Poems are used to express a certain feeling or emotion, as well as to convey an opinion, interest, or information about certain events, important topics, and interesting fun facts.

This poem about love or tula tungkol sa pag-ibig is all about the beautiful feeling of love, about the difficult challenges that it presents to us, and how we conquer these walls that hinders us from achieving victory over the obstacles of love itself.

What is Love?  In 1 Corinthians 13:13, the Bible says "And now abide Faith, Hope, and Love, these three; but the greatest of these is Love." 

This love poem is an original literary art piece that I created while we were driving all the way to Ottawa City.  My husband was driving as I sat beside him while admiring the beauty of the countryside with a pen and paper on my lap.

Tula Tungkol Sa Pag-ibig

Ano nga ba ang Pag-ibig?
Ito ang aking tanong at himig.
Tuwing nakikita ka, puso'y pumipintig,
Ikaw and bulong ng damdaming nagpapahiwatig.

Paggising sa umaga, ikaw ang unang naaalala,
Pati sa panaginip, ika'y laging nakikita.
Buong maghapon, ikaw ang pangarap na makasama,
Panalangin sa Maykapal, sana'y lagi kang masaya.

Ngunit minsan, tadhana'y mapanlait,
Matamis na Pag-ibig, dulot ay lungkot at pait.
Kapag ang puso'y may bahid ng inggit,
Damdami'y umaasim, pati isipa'y puno ng galit.

Maaliwalas na mundo'y nagiging makulimlim,
Kung ang busilak na puso'y may bahid na itim.
Kapatawaran lamang ang susi sa lagim,
Gamot sa pusong nasugatan ng malalim.

Nasaktan ka man sa ngalan ng Pag-ibig,
Huwag mong isara ang pusong pumipintig.
Yakapin ang liwanag at muling umibig,
Buksan ang pinto ng pagmamamahal, ito'y kumakabig.

Tiwala, Pag-asa, o Pag-ibig nga ba,
Alin sa mga ito ang sadyang mahalaga?
Pag-ibig ang ani ng Panginoong Dakila,
Kaya't ibahagi ang pagmamahal sa salita, diwa, at sa gawa.

Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Insect Names : Word List in Tagalog

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases