Skip to main content

Science Vocabulary : Word List in Tagalog

Science Word List in Tagalog


Science Word List in Tagalog

In Tagalog, Science is called Siyensiya or Agham.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Science and some example phrases.

Science Vocabulary Words

Listed below are common words for Science, and related concepts:

1 Science Siyensya o Agham
2 Bacteria Bakterya
3 Cell Selula
4 Chemistry Kimika
5 Physics Pisika
6 Biology Biyolohiya
7 Experiment Eksperimento
8 Microscope Mikroskopyo
9 Astronomy Astronomiya
10 Moon Buwan
11 Comet Kometa
12 Shooting Star Bulalakaw
13 Earth Daigdig
14 Galaxy Ariwanas
15 Planet Planeta
16 Sun Araw
17 Space Kalawakan
18 Telescope Teleskopyo
19 Weather Panahon
20 Fog Hamog
21 Rain Ulan
22 Snow Niyebe
23 Wind Hangin
24 Ice Yelo
25 Storm Bagyo
26 Tornado Buhawi
27 Landslide Pagguho ng lupa
28 Hailstorm Pag-ulan ng yelo
29 Volcanic Eruption Pagputok ng Bulkan
30 Earthquake Lindol
31 Blizzard Bagyo ng Niyebe
32 Thunderstorm Baygo
33 Hurricane Unos
34 Typhoon Malakas na Unos
35 Evaporation Ebaporasyon o Pagsingaw
36 Condensation Kondensasyon o Paghalay
37 Precipitation Pag-ulan
38 Plant Halaman
39 Life Cycle Sirkulo ng Buhay
40 Anatomy Anatomya
41 Animal Hayop

Science Example Phrases

Science is one of my subjects at school. Ang Siyensya o Agham ay isa sa aking mga asignatura sa eskuwelahan.
My favorite subject is Biology. Ang paborito kong asignatura ay Biyolohiya.
We had an experiment in Chemistry. Kami ay may eksperimento sa Kimika.
We used a microscope to study the parts of a bacteria. Kami ay gumamit ng mikroskopyo sa pag-aaral ng mga parte ng bakterya.
A cell is considered the basic unit of an organism. Ang selula ay itinuturing na pangunahing yunit ng isang organismo.
I seen a shooting star falling from the dark sky. May nakita akong bulalakaw na nahuhulog sa madilim na kalangitan.
The Earth is shaped like a sphere. Ang daigdig ay may hugis na parang espero o globo.
I used a telescope to observe the stars. Gumamit ako ng teleskopyo sa pagmamasid sa mga bituin.
Meteorology is the study of weather. Ang Meteyorologo ay ang pag-aaral ng panahon.
There is a storm coming tomorrow. May bagyong darating bukas.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog