Skip to main content

Bathroom Vocabulary : Word List in Tagalog

Bathroom Word List in Tagalog


Bathroom Word List in Tagalog

In Tagalog, Bathroom is called Banyo.

In this post, you will learn the vocabulary words related to bathroom and some example phrases.

Bathroom Vocabulary Words

Listed below are common words for bathroom, and related concepts:

1 Bathroom Banyo
2 Odor Anghit
3 Plumbing Tuberyas
4 Smell Amoy
5 Toilet Palikuran
6 Urinal Ihian
7 Bathroom Stall Kuwadra sa Banyo
8 Banyo Kubeta
9 Toilet Paper Holder Lalagyan ng Tisyu
10 Towel Rack Sabitan ng Tuwalya
11 Leak Tagas
12 Clog Bara
13 Drain Alisan ng tubig
14 Occupied May Tao
15 Vacant Bakante
16 Tissue Tisyu
17 Soap Sabon
18 Laundry Basket Lalagyan ng mga Damit
19 Shaving Cream Kremang pang-ahit
20 Razorblade Pang-ahit
21 Electric Razor De-kuryenteng pang-ahit
22 Liquid Soap Likidong sabon
23 Toothpaste Pasimada
24 Toothbrush Sipilyo
25 Straightening Iron Plantsa sa buhok
26 Hair Dye Pangkulay sa buhok
27 Hair Gel Pamada
28 Hairbrush Suklay
29 Shower Curtain Kurtina sa Paliguan
30 Curtain Rod Sabitan ng Kurtina
31 Toothbrush Holder Lalagyan ng Sipilyo
32 Bath Towel Tuwalya ng paliguan
33 Hand Towel Bimpo
34 Mirror Salamin
35 Trash Can Basurahan
36 Sink Lababo
37 Bathtub Banyera
38 Basin Palanggana
39 Bubble Bula
40 Bath Paliguan
41 Wash Hugasan
42 Cotton Bulak
43 Dry Tuyo
44 Clean Malinis
45 Lotion Losyon
46 Ointment Pamahid
47 Shampoo Panggugo
48 Sponge Spongha
49 Tweezer Panipit
50 Water Tubig

Bathroom Example Phrases

Their bathroom is very clean. Ang kanilang banyo ay napakalinis.
She is taking a bath in the bathroom. Siya ay naliligo sa banyo.
Can you accompany me to the bathroom? Pwede bang samahan mo ako sa banyo?
Keep this toilet neat and clean. Panatilihing maayos at malinis ang palingkuran.
Wash your hands thoroughly. Hugasan mo ng puspusan ang iyong mga kamay.
Take a bath in the bathroom. Maligo ka sa banyo.
Kindly put your dirty clothes inside the laundry basket. Pakilagay mo nga ang iyong mga maruming damit sa lalagyan ng mga damit.
I have a new toothbrush. Ako ay may bagong sipilyo.
My favorite toothpaste brand is Colgate. Ang paborito kong tatak ng pasimada ay Colgate.
Our bathroom has white tiles. Ang aming banyo ay may puting mga baldosa.

Comments

Blogger Widgets