Skip to main content

List of English and Tagalog Names of Foods and Drinks

The Filipino are known for their hospitality as they like to entertain family, friends, and acquaintances with lots of Filipino foods and drinks.  Here are some of the most basic food commodities compiled in a List of English and Tagalog Names of Foods and Drinks to help you familiarize yourself with the common food and drink items.
List of English and Tagalog Names of Foods and Drinks

A List of English and Tagalog Names of Foods and Drinks

Learn the English and Tagalog words for the most basic food and drink items in this List of English and Tagalog Names of Food and Drinks with Pictures.

Beef - Karne ng Baka

Kar-ne nang Ba-ka

I am cooking beef stew.
Ako ay nagluluto ng nilagang baka.
Beef - Karne ng Baka

Beer - Serbesa

Ser-be-sa

A beer is an alcoholic drink.
Ang serbesa ay isang nakalalasing na inumin.
Beer - Serbesa

Bread - Tinapay

Ti-na-pay

I eat bread for breakfast.
Ako ay kumakain ng tinapay para sa almusal.
Bread - Tinapay

Bun - Pandesal

Pan-de-sal

I like eating a hot bun with butter.
Gusto kong kumain ng mainit na pandesal na may mantikilya.
Bun - Pandesal

Butter - Mantikilya

Man-ti-kil-ya

I like cooking with butter.
Ako ay mahilig magluto gamit ang mantikilya.
Butter - Mantikilya

Cheese - Keso

Keso

I like to eat cheese and bread.
Gusto kong kumain ng keso at tinapay.
Cheese - Keso

Chicken - Karne ng Manok

Kar-ne nang Ma-nok

I am cooking fried chicken for dinner.
Ako ay nagluluto ng pritong manok para sa hapunan.
Chicken - Karne ng Manok

Coffee - Kape

Ka-pe

I made hot coffee for my dad.
Ako ay gumawa ng mainit na kape para sa aking tatay.
Coffee - Kape

Dessert - Panghimagas

Pang-hi-ma-gas

We eat dessert after dinner.
Kami ay kumakain ng panghimagas pagkatapos ng hapunan.
Dessert - Panghimagas

Drinks - Mga Inumin

Ma-nga I-nu-min

I like to make healthy drinks.
Gusto kong gumawa ng masustansyang mga inumin.
Drinks - Mga Inumin

Egg - Itlog

It-log

I cooked eggs for breakfast.
Ako ay nagluto ng itlog para sa almusal.
Egg - Itlog

Fish - Isda

Is-da

I buy fresh fish at the market.
Ako ay bumibili ng sariwang isda sa palengke.
Fish - Isda

Food - Pagkain

Pag-ka-in

I like to eat healthy food.
Gusto kong kumain ng masusustansyang pagkain.
Food - Pagkain

Fruits - Mga Prutas

Ma-nga Pru-tas

Fruits are nutritious and delicious.
Ang mga prutas ay masustansya at malinamnam.
Fruits - Mga Prutas

Ham - Hamon

Ha-mon

I like to cook ham for Christmas Day.
Gusto kong magluto ng hamon tuwing Araw ng Pasko.
Ham - Hamon

Ice Cream - Sorbetes

Sor-be-tes

I like to eat ice cream during summer.
Gusto kong kumain ng sorbetes tuwing tag-init.
Ice Cream - Sorbetes

Meat - Karne

Kar-ne

I buy fresh meat at the market.
Ako ay bumibili ng sariwang karne sa palengke.
Meat - Karne

Milk - Gatas

Ga-tas

Drink milk to stay strong and healthy.
Uminom ng gatas para manatiling malakas at masigla.
Milk - Gatas

Oyster - Talaba

Ta-la-ba

The oyster has a salty taste.
Ang talaba ay may maalat na lasa.
Oyster - Talaba

Pork - Karne ng Baboy

Kar-ne nang Ba-boy

I like to eat fried pork with rice.
Gusto kong kumain ng pritong karne ng baboy na may kanin.
Pork - Karne ng Baboy

Rice - Kanin

Ka-nin

I like to eat rice with my soup.
Gusto kong kumain ng kanin na may kasamang sabaw.
Rice - Kanin

Shrimp - Hipon

Hi-pon

I am cooking shrimp in butter.
Iniluluto ko ang hipon sa mantikilya.
Shrimp - Hipon

Soup - Sabaw

Sa-baw

A hot soup can give the body warmth.
Ang mainit na sabaw ay nagbibigay init sa katawan.
Soup - Sabaw

Tea - Tsaa

Tsa-a

I served hot tea to the guests.
Ako ay naghain ng mainit na tsaa para sa mga bisita.
Tea - Tsaa

Vegetables - Mga Gulay

Ma-nga Gu-lay

I buy vegetables from our local farmers.
Ako ay bumibili ng mga gulay sa aming lokal na mga magsasaka. 
Vegetables - Mga Gulay

Water - Tubig

Tu-big

Drink plenty of fresh water for good health.
Uminom ng maraming sariwang tubig para sa mainam na kalusugan.
Water - Tubig

Popular posts from this blog

How To Say "You're Welcome" in Tagalog

List of Bicycle Parts Names in English With Pictures

List of English and Tagalog Names of Insects

List of English and Tagalog Names of Farm Animals

How To Say "Firefly" in Tagalog

List of Boat Names & Ship Names in English With Pictures

Steamed Banana Cupcakes Recipe

How To Say "Blue" in Tagalog

Biko Recipe (Filipino Rice Cake)

Easy Recipe for Toaster Oven Chocolate Chip Cookies