Skip to main content

Deer in Tagalog

Deer in Tagalog


How To Say "Deer" in Tagalog

In Tagalog, Deer is called usa.

In this post, you will learn the vocabulary words related to deer and some example phrases.

Deer Vocabulary Words

Listed below are common words for deer, and related concepts:

1 Deer Usa
2 Buck Lalaking usa
3 Doe Babaeng usa
4 Fawn Batang usa
5 Animal Hayop
6 Forest Gubat
7 Grass Damo
8 Meadow Damuhan
9 Herbivore Hayop na kumakain ng halaman
10 Wild Mailap

Deer Example Phrases

A deer lives in the forest. Ang usa ay naninirahan sa kagubatan.
A deer eats plants and grass. Ang usa ay kumakain ng halaman at damo.
There are three deer in the woods. May tatlong usa sa kakahuyan.
A deer is an elusive animal. Ang usa ay isang mailap na hayop.
A deer is a kind animal. Ang usa ay isang maamong hayop.
A male deer is an animal with large antlers. Ang lalaking usa ay hayop na may mga malalaking sungay.
A deer can jump very high and can run swiftly. Ang usa ay maaaring tumalon ng napakataas at tumakbo ng napakatulin.
A deer is a wild animal. Ang usa ay isang mailap na hayop.
There are about one hundred kinds of deer. Mayroong higit-kumulang na isang daang uri ng mga usa.

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Insect Names : Word List in Tagalog

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages