Skip to main content

Parts of the Head and Face in Tagalog

Parts of the Head and Face in Tagalog


Parts of the Head and Face Word List in Tagalog

In Tagalog, Parts of the Head is called Mga Bahagi ng Mukha.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Parts of the Head and some example phrases.

Parts of the Head and Face Vocabulary Words

Listed below are common words for parts of the head, and related concepts:

1 Parts of the Head Mga Bahagi ng Ulo
2 Head Ulo
3 Hair Buhok
4 Forehead Noo
5 Eye Mata
6 Eyebrow Kilay
7 Eyelash Pilik-mata
8 Nose Ilong
9 Ear Tainga
10 Cheek Pisngi
11 Jaw Panga
12 Neck Leeg
13 Mouth Bunganga
14 Lips Labi
15 Teeth Ngipin
16 Tongue Dila
17 Chin Baba
18 Temple Templo
19 Face Mukha
20 Eyelid Takipmata

Parts of the Head and Face Example Phrases

She has a kind face. Siya ay may maamong mukha.
He has a wide forehead. Ang kanyang noo ay malapad.
My grandfather's hair is colored gray. Ang aking lolo ay may buhok na kulay abo.
My sister has pink lips. Ang aking kapatid na babae ay may kulay rosas na mga labi.
His teeth are white. Ang kanyang mga ngipin ay kulay puti.
The baby has rosy cheeks. Ang sanggol ay may mamula-mulang mga pisngi.
The little girl's eyelashes are very long. Ang maliit na batang babae ay may napakahabang mga pilik-mata.
The chin of my father is long. Ang baba ng aking tatay ay mahaba.
She has a sharp nose. Siya ay may matangos na ilong.
She has blue eyes. Siya ay may kulay asul na mga mata.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog