Skip to main content

Circle The Vowel Mga Patinig Worksheets for Kindergarten

Patinig/Vowels  A, E,I,O and U worksheets for Kindergarten.

Magandang Araw sa inyong lahat.  Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga patinig o tinatawag na vowels sa wikang Ingles.  Ang mga patinig sa Alpabetong Filipino ay binubuo ng mga letrang A, E, I, O, at U.  

Halina't pag-aralan at hasain ang inyong kaalaman tungkol sa mga patinig gamit ang mga pagsasanay na aming ibabahagi sa inyo.

Ang panuto ay bilugan ang pasimulang patinig para sa bawat larawan na makikita sa ibaba.  Ang mga kasagutan sa mga aralin ay idinagdag na rin namin para sa karagdagang impormasyon at para mas mapadali ang pagtuturo ng Wikang Filipino sa mga bata.

I-click lamang ang mga larawan kung gusto ninyong buksan ang mga pagsasanay gamit ang PDF na dokumento o kung nais ninyong i-print o ilimbag ang mga pagsasanay sa papel.

Mga Kasagutan sa Pagsasanay - Mga Bagay: 
aklat, itlog, ulan, oso, araw, eroplano, isla, orasan, apoy 
Mga Kasagutan sa Pagsasanay - Mga Hayop sa Bukid:
baka, paniki, tupa, kuwago, pusa, bibe, palaka, butiki, pabo
Mga Kasagutan sa Pagsasanay - Mga Hayop sa Gubat:
abestrus, isda, usa, alupihan, ibon, ipis, unggoy, agila, elepante

Mga Kasagutan sa Pagsasanay - Mga Hayop sa Kalikasan:
alimango, usa, unggoy, oso, isda, aso, ibon, ahas, elepante
Mga Kasagutan sa Pagsasanay - Mga Uri ng Sasakyan:
bangka, kotse, eroplano, barko, bisikleta, ambulansya, motorsiklo, taksi, kalesaTuklasin ang iba pang mga Libreng Pagsasanay gamit ang mga Filipino Worksheets para sa mga batang Kindergarten.

Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Insect Names : Word List in Tagalog

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases