Skip to main content

Romantic Phrases in Tagalog

Romantic Phrases in Tagalog

Romantic Phrases Word List in Tagalog

In Tagalog, Romantic Phrases are called Mga Romantikong Parirala.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Romantic Phrases and some example phrases.

Romantic Phrases Vocabulary Words

Listed below are common words for Romantic Phrases, and related concepts:

1 Romantic Phrases Mga Romantikong Parirala
2 Romantic Romantiko
3 Phrase Parirala
4 Romance Romansa
5 Love Pag-ibig
6 Love Pagmamahal
7 Loving Mapagmahal
8 Caring Maalaga
9 Boyfriend Kasintahang Lalaki
10 Girlfriend Kasintahang Babae
11 Fiance Nobyo
12 Fiancee Nobya
13 Lover Kasintahan
14 Husband Asawang Lalaki
15 Wife Asawang Babae
16 Groom Ikakasal na Lalaki
17 Bride Ikakasal na Babae
18 Love Letter Liham ng Pag-ibig
19 Letter Liham
20 Heart Puso

Romantic Phrases Example Phrases


My Love. Aking Mahal.
I miss you. Namimiss kita.
Handsome boy. Gwapong lalaki.
Pretty girl. Magandang babae.
I like you. Gusto kita.
Will you marry me? Gusto mo ba akong pakasalan?
You are my princess. Ikaw ang aking prinsesa.
My first love. Ang Aking Unang Mahal.
A Kiss. Ang Halik.
My Sweetheart. Ang Aking Syota.
You make me passionate. Ginawa mo akong madamdamin.
My Heaven. Ang aking langit.
I always think of you. Iniisip kita lagi.
You smell good. Ang bango mo.
You are the love of my life. Ikaw ang pag-ibig ng aking buhay.
I am going to miss you. mamimiss kita.
My heart. Ang aking puso.
Hug me. Yakapin mo ako.
I am crazy about you. Mababaliw ako ng dahil sa iyo.
Shall we dance? Maaari ba tayong sumayaw?
You are my prince. Ikaw ang aking prinsipe.
You are spectacular. Ikaw ay kamangha-mangha.
You are beautiful. Ikaw ay maganda.
You are handsome. Ikaw ay gwapo.
Love at first sight. Pag-ibig sa unang tingin.
I desire you. Hinahangad kita.
My Beloved. Ang Aking Minamahal.
You are my dream at night. Ikaw ang aking pangarap sa gabi.
I want to be with you forever. Gusto kong makasama ka habambuhay.
You have a very beautiful smile. Ikaw ay may napakagandang ngiti.
I think about you all the time. Iniisip kitang lagi.
You make me happy. Pinapasaya mo ako.
I need you. Kailangan kita.
Kiss me. Halikan mo ako.
I love you. Mahal kita.
Give me a kiss. Bigyan mo ako ng halik.
You enchant me. Binighani mo ako.
I fell in love with you. nahulog ang aking damdamin sa iyo.
True Love. Tunay na Pag-ibig
Your smile is beautiful. Ang iyong ngiti ay maganda.
I am attracted to you. Ako ay naakit sa iyo.
Beautiful. Maganda.
You are very pretty. Ikaw ay marikit.
You are very gorgeous. Ikaw ay marilag.
I can't live without you. Hindi ako mabubuhay ng wala ka.
I can only think of you. Ikaw lang ang nasa aking isipan.
I adore you. Sinasamba kita.
You drive me crazy. Mababaliw ako sa iyo.
I have a crush on you. May gusto ako sa iyo.
You have a kind heart. Ikaw ay may maamong puso.

Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases