Skip to main content

Rooms & Around the House : Word List in Tagalog

House Word List in Tagalog


House Word List in Tagalog

In Tagalog, House is called Bahay.

In this post, you will learn the vocabulary words related to house and some example phrases.

House Vocabulary Words

Listed below are common words for house, and related concepts:

1 House Bahay
2 Bathroom Paliguan
3 Bedroom Kuwarto
4 Door Pinto
5 Kitchen Kusina
6 Garden Hardin
7 Window Bintana
8 Living Room Salas
9 Chest Baul
10 Wall Dingding
11 Hallway Pasilyo
12 Storage Closet Aparador ng Imbakan
13 Front Yard Harapan ng Bakuran
14 Driveway Daanan
15 Pantry Paminggalan
16 Balcony Balkonahe
17 Roof Kisame
18 Stairwell Hagdanan
19 Doorstep Pintuan
20 Light Ilaw
21 Patio Pasyo
22 Neighbor Kapitbahay

House Example Phrases

Our house is at the countryside. Ang aming bahay ay nasa kabukiran.
Her bedroom is bright and cozy. Ang kanyang kuwarto ay maliwanag at maaliwalas.
The main door is painted red. Ang pangunahing pinto ay napinturahan ng kulay pula.
Her mom is cooking chicken soup in the kitchen. Ang kanyang ina ay nagluluto ng sopas sa kusina.
My grandpa is planting flowers at the garden. Ang aking lolo ay nagtatanim ng mga bulaklak sa hardin.
Clean the windows using soap and water. Linisan mo ang mga bintana gamit and sabon at tubig.
The living room is very organized. Ang salas ay napaka-ayos.
The walls of the house were painted blue. Ang mga dingding ng bahay ay pininturahan ng kulay asul.
Park the car on the driveway. Iparada mo ang kotse samay daanan.
Use the broom stick to remove the cobwebs on the roof. Gamitin mo ang walis tambo sa pag-alis ng mga pakana sa kisame.
Our bathroom is clean and white. Ang aming paliguan ay malinis at maputi.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases