Skip to main content

Buildings Vocabulary : Word List in Tagalog

Building Word List in Tagalog


Words for Buildings in Tagalog

In Tagalog, Building is called Mga Gusali.

In this post, you will learn the vocabulary words related to building and some example phrases.

Buildings Vocabulary Words

Listed below are common words for building, and related concepts:

1 Buildings Mga Gusali
2 Factory Pabrika
3 Skyscraper Tukudlangit
4 Cafe Kapihan
5 Pharmacy Botika
6 Prison Kulungan
7 Amphitheater Ampiteatro
8 City Hall Munisipyo
9 Vacation House Bahay Bakasyunan
10 Farm House Bahay sa Bukid
11 Fortress Kuta
12 Boat House Bahay sa Bangka
13 Hut Bahay Kubo
14 Treehouse Bahay sa Puno
15 Airport Paliparan
16 Bank Bangko
17 Train Station Istasyon ng Tren
18 Post Office Tanggapan ng Koreo
19 Bus Station Istasyon ng Bus
20 Market Palengke
21 Hospital Ospital
22 Bungalow Bunggalo
23 Cottage Kubo
24 House Bahay
25 Theatre Teatro
26 Warehouse Bodega
27 Laboratory Laboratoryo
28 School Paaralan
29 Church Simbahan
30 Courthouse Bahay Hukuman
31 Gymnasium Himnasiyo
32 Store Tindahan
33 Restaurant Karinderya
34 Office Opisina

Buildings Example Phrases

My brother is working at a factory. Ang aking kapatid na lalaki ay nagtatrabaho sa pabrika.
Wait for me at the market. Hintayin mo ako sa palengke.
I bought a bottle of Vitamin C at the pharmacy. Ako ay bumili ng bote ng Bitamina C sa botika.
The mayor held a meeting at the City Hall. Ang mayor ay may pagpupulong sa munisipyo.
We rented a vacation house last summer. Kami ay nagrenta ng bahay bakasyunan noong tag-araw.
The hut is small. Ang bahay kubo ay munti.
The school closed due to COVID-19 infection among teachers. Ang paaralan ay nagsara dahil sa impeksiyon ng COVID-19 sa mga guro.
The cook is also the owner of the restaurant. Ang kusinero ay siya ring may-ari sa karinderya.
Come and pray with me inside the Church. Halika't magdasal tayo sa loob ng simbahan.
The car is stored inside the warehouse. Ang kotse ay nakatago sa loob ng bodega.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases