Skip to main content

Fig in Tagalog

Fig in Tagalog

How To Say "Fig" in Tagalog

In Tagalog, Fig is called Igos.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Fig and some example phrases.

Fig Vocabulary Words

Listed below are common words for Fig, and related concepts:

1 Fig Igos
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Flower Bulaklak
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Purple Lila
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Tree Puno

Fig Example Phrases

Figs only grow in places that are dry and hot. Ang mga igos ay tumutubo lamang sa mga lugar na tuyot at mainit.
The leaves of a fig tree are rough and broad. Ang mga dahon ng puno ng igos ay magaspang at malago.
Figs are used in making bread. Ang igos ay gamit sa paggawa ng tinapay.
The peelings of a ripe fig is colored purple or brown. Ang balat ng hinog na igos ay maaaring kulay lila o kayumanggi.
A fig is a fruit that can easily rot. Ang igos ay prutas na madaling mabulok.
Figs are eaten fresh or dried. Ang mga igos ay kinakain ng sariwa o pinatuyo.
My mother baked a fig pie for dessert. Ang aking ina ay naghurno ng pastel na gawa sa igos para sa panghimagas.
Figs are used in cooking. Ang mga igos ay ginagamit sa pagluluto.
We have a fig tree in our backyard. Kami ay may puno ng igos sa aming bakuran.
I like the taste of fresh figs. Gusto ko ang lasa ng sariwang igos.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog