Skip to main content

Moth - Insects in Tagalog

Moth in Tagalog


How To Say "Moth" in Tagalog

In Tagalog, Moth is called gamu-gamo.

In this post, you will learn the vocabulary words related to moth and some example phrases.

Moth Vocabulary Words

Listed below are common words for moth, and related concepts:

1 Moth Gamu-gamo
2 Insect Insekto
3 Flying Lumilipad
4 Fly Lumipad
5 Invertebrate Hayop na walang buto
6 Night Gabi
7 Light Ilaw
8 Pollination Polinasyon
9 Camouflage Balatkayo
10 Species Uri

Moth Example Phrases

A moth searches food at night. Ang gamu-gamo ay naghahanap ng pagkain sa gabi.
A moth has a very short lifespan. Ang gamu-gamu ay may maikling buhay.
A moth is a furry insect. Ang gamu-gamo ay mabalahibong insekto.
A moth has a sharp sense of smell. Ang gamu-gamo ay may matalas na pang-amoy.
There are big and small moths. May mga malaki at maliit na mga gamu-gamo.
Some moths do not need to eat. May mga gamu-gamo na hindi kailangang kumakain.
Some moths do not have mouths. May mga gamu-gamong walang bibig.
A moth is important in Pollination. Ang gamu-gamo ay mahalaga sa polinasyon.
A moth can camouflage using tree barks and leaves. Ang gamu-gamo ay nagbabalatkayo gamit ang balakbak ng puno at mga dahon.
There are more species of moths than butterflies. Mas maraming uri ng mga gamu-gamo kaysa mga paru-paro.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog