Skip to main content

Cucumber in Tagalog

Cucumber in Tagalog


What is "Cucumber" in Tagalog

In Tagalog, Cucumber is called Pipino.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Cucumber and some example phrases.

Cucumber Vocabulary Words

Listed below are common words for Cucumber, and related concepts:

1 Cucumber Pipino
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Green Berde o Luntian
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Vine Baging

Cucumber Example Phrases

Cucumbers are rich in Vitamin C. Ang mga pipino ay mayaman sa Bitamina C.
A cucumber is used in cooking and in making desserts. Ang pipino ay gamit sa pagluluto at paggawa ng mga panghimagas.
Eating cucumbers can help get rid of bad breath. Ang pagkain ng mga pipino ay nakakatulong sa pag-alis ng mabahong hininga.
My grandmother has a cucumber plant at her garden. Ang aking lola ay may tanim na pipino sa kanyang hardin.
I fed the overly ripened cucumbers to the farm animals. Ipinakain ko ang sobrang hinog na mga pipino sa mga hayop sa bukid.
I like to eat cucumbers with salt and vinegar. Gusto kong kumain ng pipino na may asin at suka.
Wash the freshly picked cucumbers in cold water. Hugasan mo ang mga bagong pitas na pipino sa malamig na tubig.
I like to add thinly sliced cucumber pieces in my drinking water. Gusto kong magdagdag ng maliit na piraso ng pipino sa aking inuming tubig.
Eating cucumbers are good for a beautiful skin. Ang pagkain ng mga pipino ay mainam para sa magandang balat.
Cucumbers can help to relieve thirst. Ang mga pipino ay maaaring magbigay ng ginhawa sa pagka-uhaw.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

Comments

Blogger Widgets