Skip to main content

Farming Vocabulary : Word List in Tagalog

Farming in Tagalog


Farming Word List in Tagalog

In Tagalog, farming is called pagsasaka.

In this post, you will learn the vocabulary words related to farming and some example phrases.

Farming Vocabulary Words

Listed below are common words for farming, and related concepts:

1 Farming Pagsasaka
2 Barn Kamalig
3 Plow Araro
4 Farm Bukid
5 Farmer Magsasaka
6 Orchard Lagwerta
7 Pick axe Piko
8 Scarecrow Panakot ng ibon
9 Tractor Traktor
10 Water Tank Tangke ng tubig
11 Compost Abono
12 Drought Tagtuyot
13 Barrel Bariles
14 Box Kahon
15 Bucket Timba
16 Seed Binhi
17 Wheelbarrow Kartilya
18 Watering pot Patubig
19 Pitchfork Tuhugin
20 Gardening Paghahardin
21 Sprout Usbong
22 Soil Lupa
23 Plant Halaman
24 Bamboo Kawayan
25 Grass Damo
26 Leaf Dahon
27 Log Troso
28 Tree Puno
29 Wood Kahoy
30 Flower Bulaklak
31 Agriculture Agrikultura
32 Animal Hayop
33 Crop Pananim
34 Dairy Pagawaan ng gatas
35 Feed Pakain
36 Fruit Prutas
37 Field Parang
38 Harvest Ani
39 Grain Butil
40 Hay Dayami
41 Grow Tumubo
42 Irrigation Irigasyon
43 Land Lupain
44 Meadow Damuhan
45 Mower Tagagapas
46 Pasture Pastulan
47 Produce Bunga
48 Ripe Hinog
49 Raw Hilaw
50 Weed Damo
51 Vegetable Gulay

Farming Example Phrases

Farming is an essential work in the Philippines. Ang pagsasaka ay mahalagang trabaho sa Pilipinas.
The farmer stored the hay inside the barn. Inimbak ng magsasaka ang dayami sa loob ng kamalig.
The water buffalo is used to plow the field. Ang kalabaw ay ginagamit sa pag-aararo ng parang.
The harvest of rice is bountiful. Ang ani ng palay ay masagana.
Eat healthy fruits for a strong immune system. Kumain ka ng masustansyang mga prutas para sa matatag na kaligtasan sa sakit.
Vegetables are good for your health. Ang mga gulay ay mainam para sa iyong kalusugan.
The grains of rice were harvested by the farm workers. Ang mga butil ng palay ay inani ng mga trabahador sa bukid.
Most agricultural lands in the provinces have been planted with corn. Karamihan sa mga lupaing agrikultural na nasa probinsya ay tinaniman ng mais.
The sweet smell of the mango suggests that it is already ripe. Ang matamis na amoy ng mangga ay nagpapahiwatig na ito ay hinog na.
The sheep are eating grass in the pasture. Ang mga tupa ay kumakain ng damo sa pastulan.

See names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

Maligayang Pasko Greetings Tagalog 2020

Maligayang Kaarawan Love - Happy Birthday in Tagalog