Skip to main content

Pumpkin in Tagalog

 

Pumpkin in Tagalog

How To Say "Pumpkin" in Tagalog

In Tagalog, Pumpkin is called Kalabasa.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Pumpkin and some example phrases.


Pumpkin Vocabulary Words

Listed below are common words for Pumpkin, and related concepts:

1 Pumpkin Kalabasa
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin A Bitamina A
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Halloween Undas
10 Decoration Palamuti
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Orange Kahel

Pumpkin Example Phrases

A pumpkin is a fruit. Ang kalabasa ay isang uri ng prutas.
A pumpkin turns orange when it is ripe. Ang kalabasa ay nagiging kulay kahel kung ito ay hinog na.
A pumpkin is used to carve faces during Halloween. Ang kalabasa ay ginagamit sa pag-ukit ng mga mukha tuwing Undas.
My grandmother baked a delicious pumpkin pie. Ang aking lola ay nagluto ng masarap na pastel na gawa sa kalabasa.
This pumpkin is so heavy. Ang kalabasa na ito ay napakabigat.
Eating pumpkin can improve poor eyesight. Ang pagkain ng kalabasa ay nakatutulong sa pagpapabuti ng mahinang paningin.
Pumpkin is rich in Vitamin A. Ang kalabasa ay mayaman sa Bitamina A.
My mom cooked pumpkin soup for dinner. Ang aking ina ay nagluto ng sabaw ng kalabasa para sa hapunan.
Pumpkin is good for your health. Ang kalabasa ay mainam para sa iyong kalusugan.
My grandfather grow pumpkins in his garden. Ang aking lolo ay nagtatanim ng kalabasa sa kanyang hardin.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Insect Names : Word List in Tagalog