Skip to main content

Guava in Tagalog

Guava in Tagalog


How To Say "Guava" in Tagalog

In Tagalog, Guava is called Bayabas.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Guava and some example phrases.

Guava Vocabulary Words

Listed below are common words for Guava, and related concepts:

1 Guava Bayabas
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Green Berde o Luntian
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Tree Puno

Guava Example Phrases

The guava fruit has lots of small seeds. Ang prutas ng bayabas ay may maraming maliliit na buto.
The wood of the guava tree is used in smoking meat. Ang kahoy ng puno ng bayabas ay gamit sa pagpapausok ng karne.
The guava fruit contains more fibers than a pineapple. Ang prutas na bayabas ay may mas maraming hibla kaysa sa pinya.
The guava fruit has more Vitamin C than oranges. Ang prutas na bayabas ay may mas maraming Bitamina C kaysa sa kahel.
The guava leaves are used to make tea. Ang mga dahon ng bayabas ay ginagamit sa paggawa ng tsaa.
My grandma uses guava fruits in making jam. Ang aking lola ay gumagamit ng mga bayabas sa paggawa ng palaman.
I like the sweet taste of the guava. Gusto ko ang matamis na lasa ng bayabas.
My grandfather planted a guava tree in his backyard. Ang aking lolo ay nagtanim ng puno ng bayabas sa kanyang bakuran.
Come and help me in harvesting ripe guava fruits. Halika at tulungan mo akong mamitas ng mga hinog na prutas ng bayabas.
Wash the freshly picked guavas in cold water. Hugasan mo ang mga kapipitas na prutas ng bayabas sa malamig na tubig.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases