Skip to main content

Tomato in Tagalog

Tomato in Tagalog


How To Say "Tomato" in Tagalog

In Tagalog, Tomato is called Kamatis.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Tomato and some example phrases.

Tomato Vocabulary Words

Listed below are common words for Tomato, and related concepts:

1 Tomato Kamatis
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Red Pula
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Vine Baging

Tomato Example Phrases

Most tomatoes are colored red. Karamihan sa mga kamatis ay kulay pula.
Tomatoes can be eaten fresh or cooked. Ang mga kamatis ay maaaring kaining sariwa o naluto.
My mother is cooking egg omelette with tomatoes for breakfast. Ang aking nanay ay nagluluto ng tortang itlog na may mga kamatis para sa almusal.
My grandfather has a tomato plant at his farm. Ang aking lolo ay may tanim na kamatis sa kanyang bukid.
A tomato is a fruit because it has seeds. Ang kamatis ay isang uri ng prutas dahil ito ay may mga buto.
I like eating fresh tomatoes. Gusto kong kumakain ng mga sariwang kamatis.
My sister likes to eat rice with tomato ketchup. Ang aking kapatid na babae ay mahilig kumain ng kanin na may ketsap.
My mother likes to eat grilled milkfish with fresh tomatoes. Ang aking ina ay mahilig kumain ng inihaw na bangus na may mga sariwang kamatis.
My grandmother likes to add tomatoes in cooking her beef stew. Ang akong lola ay mahilig magdagdag ng mga kamatis sa kanyang pagluluto ng nilagang baka.
My favorite fruit is tomato. Ang paborito kong prutas ay kamatis.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog