Skip to main content

Mango in Tagalog

Mango in Tagalog

 

How To Say "Mango" in Tagalog

In Tagalog, mango is called mangga.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Mango and some example phrases.


Mango Vocabulary Words

Listed below are common words for Mango, and related concepts:

1 Mango Mangga
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Yellow Dilaw
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Tree Puno

Mango Example Phrases

A mango is sour when it is still green. Ang mangga ay maasim kapag ito ay hilaw pa.
A ripe mango is colored yellow and taste sweet. Ang hinog na mangga ay kulay dilaw at may matamis na lasa.
Mango is used in making sweet desserts. Ang mangga ay gamit sa paggawa ng matamis na mga panghimagas.
My favorite dessert is mango ice cream. Ang paborito kong panghimagas ay sorbetes na gawa sa mangga.
I like to eat green mangoes with shrimp paste. Gusto kong kumain ng berdeng mangga na may alamang.
My mom loves to eat raw mango with anchovies. Ang aking ina ay mahilig kumain ng hilaw na mangga na may bagoong.
My aunt is picking ripe mangoes in the garden. Ang aking tita ay namimitas ng hinog na mga mangga sa hardin.
Use a sharp knife to remove the peel off the mango. Gumamit ka ng matalim na kutsilyo sa pag-alis sa balat ng mangga.
Mango is rich in Vitamin C. Ang mangga ay mayaman sa Bitamina C.
I ate sour mango with salt and vinegar. Ako ay kumain ng mangga na may asin at suka.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog