Skip to main content

Apple in Tagalog

Apple in Tagalog


Apple Word List in Tagalog

In Tagalog, Apple is called Mansanas.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Apple and some example phrases.


Apple Vocabulary Words

Listed below are common words for Apple, and related concepts:

1 Apple Mansanas
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Red Pula
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Tree Puno

Apple Example Phrases

Eating an apple a day keeps the doctor away. Kumain ng mansanas bawat araw para hindi mo na kailangan ang manggagamot.
Apples are rich in Vitamin C. Ang mga mansanas ay mayaman sa Bitamina C.
I like to eat red juicy apples. Ako ay mahilig kumain ng mga pula at makatas na mga mansanas.
His uncle owns an apple orchard. Ang kanyang tito ay nagmamay-ari ng lagwerta ng mansanas.
My grandmother bakes apple pie during autumn. Ang aking lola ay naghuhurno ng pastel na gawa sa mansanas tuwing taglagas.
That apple tree does not have any worms. Ang puno ng mansanas na iyan ay walang uod.
We picked the ripe apples at the backyard. Kami ay namitas ng mga hinog na mansanas sa aming bakuran.
Wash the fresh apples in clean and cold water. Hugasan ang mga sariwang mansanas sa malinis at malamig na tubig.
I gave ten red shiny apples to our neighbor. Ako ay nagbigay ng sampung makintab na mansanas sa aming kapitbahay.
I shared half of this big apple to my youngest sister. Ibinahagi ko ang kalahati ng malaking mansanas na ito sa aking bunsong kapatid.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog