Skip to main content

Banana in Tagalog

Banana in Tagalog

 

How To Say "Banana" in Tagalog

Banana
In Tagalog, banana is called saging.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Banana and some example phrases.


Banana Fun Facts:

A single banana is called a finger.

A bunch of bananas is called a hand.

Bananas contain near 75% water.


Bananas


Banana Vocabulary Words in Tagalog

Listed below are common words for Banana, and related concepts:

1 Banana Saging
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin A Bitamina A
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Yellow Dilaw
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Herb Damong-gamot

Banana Example Phrases

Bananas are rich in potassium. Ang mga saging ay mayaman sa potasya.
The banana plant is not a tree but a herb. Ang halamang saging ay hindi isang puno kundi isang damong-gamot.
I like the sweet taste of bananas. Gusto ko ang matamis na lasa ng mga saging.
My uncle is picking ripe bananas. Ang aking tito ay pumipitas ng hinog na mga saging.
The banana is used in making a lot of sweet desserts. Ang saging ay gamit sa paggawa ng matatamis na mga panghimagas.
A ripe banana is yellow in color. Ang saging na hinog na ay kulay dilaw.
My grandmother has a banana orchard in the province. Ang aking lola ay may halamanan ng mga saging sa probinsya.
A banana is a delicious fruit. Ang saging ay isang masarap na prutas.
I ate a banana for a snack. Ako ay kumain ng saging para sa merienda.
Bananas have yellow peelings. Ang mga saging ay may dilaw na balat.

More Bananas Here:You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Birds Names : Word List in Tagalog