Skip to main content

Watermelon in Tagalog

Watermelon in Tagalog

 

How To Say "Watermelon" in Tagalog

In Tagalog, watermelon is called pakwan.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Watermelon and some example phrases.Watermelon Vocabulary Words

Listed below are common words for Watermelon, and related concepts:

1 Watermelon Pakwan
2 Fruit Prutas
3 Watermelon Seed Buto ng Pakwan
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Water Tubig
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Green Berde o Luntian
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Vine Baging

Watermelon Example Phrases

My grandma planted watermelon in the backyard. Ang aking lola ay nagtanim ng pakwan sa bakuran.
Watermelon contains mostly water. Ang pakwan ay karaniwang naglalaman ng tubig.
I cut a big watermelon in half. Hinati ko ang malaking pakwan sa gitna.
A watermelon has a green rind and black seeds. Ang pakwan ay may berdeng balat at itim na mga buto.
I like eating fresh watermelon during Summer. Gusto kong kumain ng sariwang pakwan tuwing panahon ng tag-init.
Watermelon has a refreshing taste. Ang pakwan ay may nakakapreskong lasa.
A watermelon is used in making refreshing desserts. Ang pakwan ay maaring gamitin sa paggawa ng mga pampalamig na panghimagas.
My grandfather is picking up ripe watermelons in his garden. Ang aking lolo ay pumipitas ng hinog na mga pakwan sa kanyang hardin.
A watermelon is a nutritious fruit. Ang pakwan ay isang masustansyang prutas.
A watermelon can be made into a refreshing drink. Ang pakwan ay maaaring gawing pampalamig na inumin.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases