Skip to main content

Strawberry in Tagalog

Strawberry in Tagalog

 

How To Say "Strawberry" in Tagalog

In Tagalog, Strawberry is called Presa.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Strawberry and some example phrases.

Strawberry Vocabulary Words

Listed below are common words for Strawberry, and related concepts:

1 Strawberry Presa
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Red Pula
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Plantation Plantasyon

Strawberry Example Phrases

We buy strawberry jam in Baguio City. Kami ay bumibili ng palaman na gawa sa presa sa Lungsod ng Baguio.
I went to pick up fresh strawberries in La Trinidad, Benguet. Ako ay namitas ng sariwang mga presa sa La Trinidad, Benguet.
My mother cooks strawberries with sugar to make jam. Ang aking nanay ay nagluluto ng mga presa na may asukal sa paggawa ng palaman.
I like to eat fresh strawberries. Mahilig akong kumain ng mga sariwang presa.
Strawberries are rich in Vitamin C. Ang mga presa ay mayaman sa Bitamina C.
Remove the green leaves on the strawberries before washing. Alisin mo ang mga luntiang dahon sa mga presa bago mo hugasan.
My little sister likes strawberry ice cream. Ang aking maliit na kapatid na babae ay mahilig sa presang sorbetes.
Strawberries are used in making sweet desserts. Ang mga presa ay gamit sa paggawa ng mga matatamis na panghimagas.
My grandmother made me a strawberry cake for my birthday. Ang aking lola ay gumawa ng presang keyk para sa aking kaarawan.
I made a drink using strawberries and milk. Ako ay gumawa ng inumin gamit ang mga presa at gatas.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog