Skip to main content

Bee - Insects in Tagalog

Bee in Tagalog


How To Say "Bee" in Tagalog

In Tagalog, Bee is called Bubuyog.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Bee and some example phrases.

Bee Vocabulary Words

Listed below are common words for Bee, and related concepts:

1 Bee Bubuyog
2 Insect Insekto
3 Animal Hayop
4 Flower Bulaklak
5 Pollination Polinasyon
6 Sting Sigid
7 Yellow Dilaw
8 Honey Pulut-pukyutan
9 Farm Bukid
10 Invertebrate Hayop na walang buto

Bee Example Phrases

Bees dance to communicate with other bees. Ang mga bubuyog ay sumasayaw para makisalamuha sa ibang mga bubuyog.
Bees have smelly feet. Ang mga bubuyog ay may nangangamoy na mga paa.
Bees help in plant pollination. Ang mga bubuyog ay nakatutulong sa polinasyon ng mga halaman.
Bees live in a beehive. Ang mga bubuyog ay nakatira sa bahay-pukyutan.
The bees are ruled by one queen. Ang mga bubuyog ay pinamumunuan ng isang reyna.
Bees have two pairs of wings. Ang mga bubuyog ay may dalawang pares ng mga pakpak.
Bees make honey. Ang mga bubuyog ay gumagawa ng pukyutan.
Bees can recognize different kinds of flowers. Ang mga bubuyog ay nakakakilala ng iba't ibang uri ng mga bulaklak.
A worker bee can live up to six weeks. Ang bubuyog na trabahador ay maaaring mabuhay ng hanggang anim na linggo.
The queen bee can live up to five years. Ang reyna ng mga bubuyog ay maaaring mabuhay hanggang limang taon.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog