Skip to main content

Pomegranate in Tagalog

Pomegranate in Tagalog

 

How To Say "Pomegranate" in Tagalog

In Tagalog, Pomegranate is called Granada.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Pomegranate and some example phrases.

Pomegranate Vocabulary Words

Listed below are common words for Pomegranate, and related concepts:

1 Pomegranate Granada
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Red Pula
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Tree Puno

Pomegranate Example Phrases

I love the sweet smell of pomegranate. Gusto ko ang matamis na amoy ng granada.
My favorite fruit is pomegranate. Ang aking paboritong prutas ay granada.
The pomegranate is colored red. Ang granada ay kulay pula.
The pomegranate has many small sweet seeds. Ang granada ay may maraming maliliit na matamis na butil.
My grandmother has a pomegranate tree in her backyard. Ang aking lola ay may puno ng granada sa kanyang bakuran.
A ripe pomegranate is red in color. Ang hinog na granada ay may pulang kulay.
I ate pomegranate for my snack. Ako ay kumain ng granada para sa aking merienda.
My mother bought pomegranates at the market. Ang aking nanay ay bumili ng mga granada sa palengke.
Wash the pomegranates with cold water. Hugasan mo ang mga granada sa malamig na tubig.
Pomegranates are rich in Vitamin C. Ang mga granada ay mayaman sa Bitamina C.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Insect Names : Word List in Tagalog