Skip to main content

Jackfruit in Tagalog

Jackfruit in Tagalog

 

How To Say "Jackfruit" in Tagalog

In Tagalog,  Jackfruit is called Langka.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Jackfruit and some example phrases.

Jackfruit Vocabulary Words

Listed below are common words for Jackfruit, and related concepts:

1 Jackfruit Langka
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 GreenBerde o Luntian
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Tree Puno

Jackfruit Example Phrases

A ripe jackfruit has a sweet smelling scent. Ang hinog na langka ay may matamis na amoy.
A jackfruit is used in making sweets and desserts. Ang langka ay gamit sa paggawa ng minatamis at mga panghimagas.
I like the sweet taste of jackfruit. Gusto ko ang matamis na lasa ng langka.
A jackfruit has the largest fruit that grows on trees. Ang langka ay may pinakamalaking prutas na tumutubo sa puno.
A jackfruit tree can grow in places with tropical climates. Ang puno ng langka ay tumutubo sa mga lugar na may tropikal na klima.
A raw jackfruit is used in cooking. Ang hilaw na langka ay gamit sa pagluluto.
The jackfruit seeds can be boiled and eaten as a snack. Ang mga buto ng langka ay maaaring ilaga at kainin para sa merienda.
A jackfruit is rich in protein. Ang langka ay mayaman sa protina.
A jackfruit has lots of fiber. Ang langka ay may maraming hibla.
Eating jackfruit can help improve health. Ang pagkain ng langka ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases